Ngày đăng: 28/01/2013 Hoa voan hoa hướng dương
Tạo 24 cánh hoa theo mẫu ( dùng cho 2 lớp cánh)Dùng sáp giấy nối chặt thân và nhụy hoa


đặt cánh hoa ôm sát phần nhụy ,buột chặt bằng chỉ


Tiếp lá thứ 2 theo mẫu
Ta được 1 lớp 12 cánh hoa


Lớp thứ 2 ,xen kẻ với lớp thứ 1

Hoàn chỉnh 2 lớp cánh hoa


cuốn hoa


LÁ HOA


Bọc lớp voan màu xanh lá ,sau đó dùng sáp nối với thân  hoa


HOÀN TẤT


Tags: nghệ thuật hoa voan, hoa voan hướng dương, cách làm hoa voan hướng dương, hướng dẫn làm hoa voan hướng dương, hoa vải hoa hướng dương